email:jekinamekaliteromoschato@yahoο.com

.

Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

Πρόταση αναβάθμισης δημοτικού σταδίου «ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗΣ» του Καραφωτιά Πέτρου Σύμβουλου Δημοτικής Κοινότητας Ταύρου.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
«ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗΣ»
Πρόταση Αναβάθμισης Ταύρος 7 Ιουνίου 2017
Καραφωτιάς Πέτρος Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Ταύρου
ΠΡΟΤΑΣΗ Α’:
Ανατολική εξέδρα-κοινόχρηστος χώρος έμπροσθεν αυτής
Από την πλευρά της ανατολικής εξέδρας, ο χώρος μεταξύ εξεδρών και κιγκλιδωμάτων του αγωνιστικού χώρου και σε έκταση από τον βόρειο τοίχο του γηπέδου έως την φυσούνα, θα πρέπει να ασφαλτοστρωθεί ή να τσιμεντοποιηθεί, ώστε να σταματήσει η ανάπτυξη των χόρτων και παράλληλα να είναι ποιο βατός και ασφαλής ο μεταξύ διάδρομος αυτών.
ΠΡΟΤΑΣΗ Β’:
Ανατολικές εξέδρες
Οι ανατολικές εξέδρες θα πρέπει να γίνουν από κατασκευή μπετόν, ώστε να σταματήσει και η από κάτω ρύπανση αυτών, από διάφορα αντικείμενα που πετούν οι φίλαθλοι και που είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζευτούν από τις υπηρεσίες του δήμου. Εκτός αυτού θα σταματήσει και η διαρκής αντικατάσταση των μαδεριών και με την προτεινόμενη κατασκευή μπετόν οι εξέδρες θα είναι ποιο ανθρώπινες & ασφαλείς. Επίσης πολύ δύσκολη είναι η αποψίλωση των χόρτων κάτωθεν αυτής.
ΠΡΟΤΑΣΗ Γ’:
Βόρειο τμήμα γηπέδου, χώρος όπισθεν εστίας
Ο κοινόχρηστος χώρος του βόρειου τμήματος του γηπέδου, μεταξύ τέρματος και μαντρότοιχου, μπορεί μα κατάλληλες παρεμβάσεις να γίνει αισθητικός χώρος πρασίνου. Η διαμόρφωση ενός ασφαλούς διαδρόμου (με πόρτες που κλειδώνουν) όπισθεν της εστίας, θα είναι ένας διάδρομος επικοινωνίας της δυτικής πλευράς του γηπέδου με την ανατολική και παράλληλα θα εξυπηρετούνται τα διάφορα συνεργεία καθαρισμού & πρασίνου του δήμου. Παράλληλα δε, ο κατά μήκος και ο κατά πλάτος εναπομείναντας χώρος, να διαμορφωθεί σε χώρο πρασίνου με φύτευση ανθέων και διαφόρων διακοσμητικών φυτών.
ΠΡΟΤΑΣΗ Δ’:
Αύλειος χώρος γηπέδων 5χ5
Στον αύλειο κοινόχρηστο χώρο πλησίον των γηπέδων 5χ5 ο οποίος συνορεύει με τα γραφεία του συλλόγου, υπάρχουν φυτεμένα δέκα (10) περίπου δέντρα τα οποία χρήζουν κατασκευής περιμετρικού σιναζιού. Το παρτέρι που ευρίσκεται πλησίον του συρματοπλέγματος στην δεξιά πλευρά της εισόδου στα 5χ5 χρειάζεται ριζική αναβάθμιση δηλ. κατάργηση όλων των φυτών, να γίνει πλακόστρωση σε ολόκληρο το παρτέρι και να υπάρχουν δυο (2) υποδοχείς για φύτευση δύο (2) και μόνο δέντρων. Το ίδιο μπορεί να γίνει και στην αριστερή πλευρά της εισόδου, αλλά με την μόνη διαφορά να κατασκευαστεί εκ νέου παρτέρι, χωρίς να αφαιρεθούν τα δέντρα, τα οποία είναι σε αρίστη κατάσταση.
ΠΡΟΤΑΣΗ Ε’:
Κοινόχρηστος χώρος ΔΕΗ
Ο περιφραγμένος κοινόχρηστος χώρος, ο οποίος ευρίσκεται μεταξύ του κυλικείου και των γραφείων του συλλόγου, όπου είναι εγκατεστημένος ο υποσταθμός της ΔΕΗ, θα πρέπει να πλακοστρωθεί εξ ολοκλήρου ή να τοποθετηθεί μπετόν και παράλληλα να προβλεφθούν τρείς (3) υποδοχείς για την ανάλογη φύτευση δέντρων και σε απόσταση 2-2,5 μέτρων από τον μαντρότοιχο της οδού Κων/λεως.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤ’:
Είσοδος στα 5χ5: Απαραίτητη είναι η κατασκευή νέας διπλής ανοιγόμενης ή μονής συρόμενης πόρτας. Η σημερινή υπάρχουσα πόρτα δεν πληροί τις προϋποθέσεις αισθητικής και ασφάλειας του χώρου. Ομοίως κατά μήκος της περίφραξης των 5χ5 έως την δυτική πλευρά του γηπέδου
ΠΡΟΤΑΣΗ Ζ΄: 
Δυτική πλευρά γηπέδων 5χ5 , θέση υπερυψωμένου προβολέα. Διαμόρφωση και αναβάθμιση του κατά πλάτος και κατά μήκος του εναπομείναντα κοινόχρηστου χώρου & φύτευση τριών δέντρων κατά πλάτος των γηπέδων, έως τον μαντρότοιχο.
ΠΡΟΤΑΣΗ Η΄:
Χώρος εξωτερικού χώρου στάθμευσης
Επισκευή του εξωτερικού χώρου στάθμευσης οχημάτων (πάρκινγκ). Διευκρινιστικά: Επισκευή πλακόστρωτου χώρου πάρκινγκ, στην ένωση του με το οδόστρωμα. Τοποθέτηση μεγάλων απαγορευτικών πινακίδων για φορτηγά (υπάρχουν στην αποθήκη της Κοινότητας Ταύρου). Τοποθέτηση πινακίδων στην αρχή και στο τέλος του χώρου στάθμευσης και κατά μήκος αυτού με απαγορευτικές σημάνσεις στάσης & στάθμευσης για όλα τα οχήματα. Τοποθέτηση ελαστικών γωνιών σήμανσης –ένδειξης & οριοθέτησης των κατάλληλων μέτρων στάθμευσης οχημάτων, εντός του χώρου στάθμευσης (υπάρχουν στην αποθήκη της Κοινότητας). Πινακίδες Ρ-39 & Ρ-40
ΠΡΟΤΑΣΗ Θ΄:
Νοτιοδυτική πλευρά των γηπέδων 5χ5 από την πλευρά της οδού Ταύρου & μέρος της οδού Κων/λεως: Αποξήλωση όλων των δέντρων κατά μήκος της μάντρας και εσωτερικά αυτή με δημιουργία παρτεριού καθ’ όλο το μήκος αυτής. Πλακόστρωση ολοκλήρου του κοινόχρηστου χώρου μεταξύ των 5χ5 και μάντρας, δημιουργία πέντε κυκλικών παρτεριών, σε ανάλογη απόσταση και φύτευση εννέα (9) δέντρων με τοποθέτηση καθιστικών τύπου (παγκάκι) σε όλο τον κοινόχρηστο χώρο, καθώς και τον ανάλογο φωτισμό.
Εναλλακτική πρόταση, είναι η μεταφορά της νοτιοδυτικής μάντρας προς το εσωτερικό του γηπέδου κατά δύο (2) μέτρα και κατασκευή πεζοδρομίου από την πλευρά της οδού Ταύρου πλάτους 1,20cm.
ή κατασκευάζουμε το πεζοδρόμιο ως έχει η σημερινή κατάσταση. Βλ. φωτό
ΠΡΟΤΑΣΗ Ι΄:
Μελλοντική πρόταση αποτελεί η κατασκευή από μπετόν της δυτικής εξέδρας του σταδίου, όπου οι από κάτω από αυτή χώροι, θα αξιοποιηθούν ως αποθηκευτικοί χώροι ή διαφόρων άλλων χρήσεων, του δήμου σύμφωνα με τις αποφάσεις του δήμου & της Δημοτικής Κοινότητας.
ΠΡΟΤΑΣΗ Κ:
Πηγάδι εισόδου σταδίου
Αναβάθμιση εξολοκλήρου του πηγαδιού που ευρίσκεται στην είσοδο του σταδίου, με τυχόν επιδιορθώσεις που χρειάζεται (σοβατίσματα- βαφή) καθώς επίσης και στην βαφή –συντήρηση του μαγγανοπήγαδου, με ασφαλή σφράγιση του άνω τμήματος αυτού, για την αποτροπή ρίψης αντικειμένων εντός αυτού.
ΠΡΟΤΑΣΗ Λ:
Αναβάθμιση του χώρου όπου ευρίσκεται ο Βόρειος προβολέας του σταδίου, με κατασκευή γωνιακού παρτεριού σε συνδυασμό με επίσης γωνιακή πλακόστρωση του χώρου.
Σημείωση: Οι παρεμβάσεις αυτές θα μειώσουν το κόστος εργασίας της συχνής συντήρησης , τουλάχιστον
Του τμήματος πρασίνου, αλλά θα συμβάλλουν σημαντικά στην ανάδειξη του χώρου & παράλληλα ολόκληρου του σταδίου. Η δε καθαριότητα του χώρου θα απλοποιηθεί μέγιστα, αφού κερδίζονται πάρα πολλές εργατοώρες.
Ιούνιος 2017
Εργασία: Καραφωτιάς Πέτρος Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Ταύρου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Wear Μ....(Μακρυγιάννη 107-109,Μοσχάτο...Έναντι εκκλησίας Μεταμορφώσεως.

Wear Μ....(Μακρυγιάννη  107-109,Μοσχάτο...Έναντι εκκλησίας Μεταμορφώσεως.
Ακόμα ένας όμορφος γάμος και βαπτισούλα απο τα χεράκια μας...ενα όμορφο νυφικό,οπως το ονειρεύτηκε η υπέροχη Δέσποινα,ακόμα πιο όμορφα τα βαπτιστικά που επέλεξε η γλυκιά νονά,το κατάλληλο σετ για τους κουμπάρους,και ένας ρομαντικός στολισμός με πολλά διακοσμημένα σημεία ,ολα εναρμονισμένα μεταξύ τους και ολα δια χειρός..Wear M. ...κάντε κλικ στην εικόνα και διαβάστε περισσότερα...

Wear Μ....(Μακρυγιάννη 107-109,Μοσχάτο..έναντι εκκλησίας Μεταμορφώσεως.

Είναι σωστό να κινδυνευω να απολυθώ την στιγμή που έχω είκοσι χρόνια υπηρεσίας

Είναι  σωστό να κινδυνευω να απολυθώ την στιγμή που έχω είκοσι χρόνια υπηρεσίας
Σχολιασμός του Χριστόπουλου Σπύρου πρώην πρωταθλητή των 1500μ στο στίβο στο δημοσίευμα του "on alert" με θέμα Ολυμπιονίκες στο στρατό - Έπρεπε να μπουν τόσοι πρέπει να φύγουν όλοι; ,,,,,,, ΚΑΤΑΛΗΓΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΑΝ ΑΠΑΞΙΩΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΣ ΤΟΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΡΙΝΟΥΝ ΣΙΓΟΥΡΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΘΑ ΤΟ ΔΟΥΝΕ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΙΓΟΙ..

email:jekinamekaliteromoschato@yahoο.com

Side Ad

Side Ad

.

Your Ad Spot

.